Το έργο προβλέπει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

  • Εκπαιδευτικοί από την γενική και ειδική εκπαίδευση (πρόσφατα διορισμένοι ή με εμπειρία)
  • Επιστημονικό προσωπικό όπως ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι.

Μέσω της χρήσης της πλατφόρμας οι εκπαιδευτικοί και ειδικοί που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές θα έχουν την ευκαιρία εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα γνωστικής εκπαίδευσης και μαθησιακών δυσκολιών.