Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης του έργου CORTTEX. Η μαθησιακή διαδικασία θα περιλαμβάνει διάδραση με το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και με τη χρήση συμπληρωματικού υλικού, στο οποίο μπορεί ο εκπαιδευόμενος να έχει πρόσβαση από τον υπολογιστή του ή από οποιαδήποτε κινητή συσκευή.
Για να μπορέσετε να μελετήσετε το μάθημα θα πρέπει να εγγραφείτε στη ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του έργου.