• Μαθησιακές απαιτήσεις βασισμένες σε τρέχουσες προσεγγίσεις στρατηγικών και μεθόδων που είναι συγκεκριμένες για τη γνωστική εκπαίδευση.
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για παρακίνηση και βιωσιμότητα.
  • Υλικό ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακές τεχνολογίες που θα φέρουν τις πρακτικές εξ αποστάσεως πιο κοντά στην εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο.
  • Επιβεβαίωση της κατανόησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων μέσω διαδικασιών επιβράβευσης.