Το όραμα της CCD μπορεί να αναπαρασταθεί με τα λόγια του George Bernard Shaw: "Εάν ο καθένας μας έχει ένα μήλο και το ανταλλάξουμε, θα έχουμε πάντα ένα μήλο ο καθένας. Αλλά αν ο καθένας μας έχει μια ιδέα και ανταλλάξουμε αυτές τις ιδέες, τότε ο καθένας μας θα έχει τουλάχιστον δύο ιδέες."
Το CCD ανήκει στα ιστορικά ιδρύματα, έχει παράδοση πάνω από 100 χρόνια καθώς, από το 1883, θεωρείται «Σπίτι των Σχολείων».
Αποτελεί ίδρυμα συνδεδεμένο με το Υπουργείο Παιδείας, έχει νομική μορφή και υπόκειται στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στη Διεύθυνση της Δια Βίου Μάθησης. Συντονίζεται και ελέγχεται τοπικά από την επιθεώρηση του σχολείου, με δομή και εξουσίες που καθορίζονται με διάταγμα του αρμόδιου υπουργείου.
Δραστηριοποιείται αυτόνομα σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας, που εγκρίθηκε από τον OMECTS αρ. 5554 / 07.10.2011, προσφέροντας πόρους και εκπαιδευτική και διαχειριστική βοήθεια σε επικουρικό διδακτικό και διδακτικό προσωπικό.
Η αποστολή του είναι η προώθηση της καινοτομίας και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ένα βέλτιστο πλαίσιο για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του προ-πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού προσωπικού.
Κύριος στόχος του CCD είναι να εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προ-πανεπιστημιακού προσωπικού εκπαίδευσης μέσα από δραστηριότητες σε τομείς: επιστημονικούς και πολιτιστικούς, συμβουλευτικούς, ετήσιας κατάρτισης μέσω διαπιστευμένων / εγκεκριμένων μαθημάτων και προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ο μεθοδολογικός συντονισμός των Κέντρων Τεκμηρίωσης και Πληροφοριών (CDI) στο επίπεδο του σχολικού δικτύου του Δήμου του Βουκουρεστίου είναι ένα άλλο στοιχείο υποστήριξης της δια βίου μάθησης. Επιπλέον, το CCD διασφαλίζει τον μεθοδολογικό συντονισμό των δραστηριοτήτων των βιβλιοθηκών του σχολικού δικτύου του Βουκουρεστίου. Το CCD έχει δική του βιβλιοθήκη με περισσότερα από 20.000 συγγράμματα, αρχεία εκπαιδευτικού λογισμικού, βιντεοταινιών και ήχου κ.ά.