Η INTE*LEARN ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1989 με βασικό επιχειρηματικό προσανατολισμό την εισαγωγή και την εδραίωση της Πληροφορικής στην Εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικεύται σε:

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για παιδιά και ενήλικες
 • Υλοποίηση on-line ψυχομετρικών εργαλείων για την ανίχνευση δυσκολιών σε παιδιά και ενήλικες (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου)
 • Υλοποίηση εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Έρευνα και Ανάπτυξη

Η INTE*LEARN έχει δημιουργήσει:

 • ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ
  Πρωτότυπο on-line ψηφιακό εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης για παιδιά ηλικίας 4 – 7 ετών. Δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της INTE*LEARN με Επιστημονική Ομάδα πέντε Πανεπιστημιακών Καθηγητριών, οι οποίες σχεδίασαν και στάθμισαν το εργαλείο σε πάνω από 1000 παιδιά.
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές για την γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή
  Πάνω από 100 τίτλους εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, για τη γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, τους οποίους έχουν χρησιμοποιήσει πάνω από 500.000 παιδιά. Οι τίτλοι αυτοί είτε καλύπτουν και υποστηρίζουν διαφορετικά θεματικά πεδία της γενικής εκπαίδευσης είτε υποστηρίζουν τη μάθηση σε μαθητές με αναπηρίες, όπως γλωσσικές διαταραχές, μέτρια και ήπια νοητική καθυστέρηση, κινητικές δυσκολίες, αυτισμό και διάσπαση προσοχής.
 • Συστήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης (LMS) & e-Learning εφαρμογές
  Ολοκληρωμένα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για ενήλικες που περιλαμβάνουν Learning Management Systems για την διαχείριση της εκπαίδευσης, διαδραστικές e-learning εφαρμογές, e-books και τεστ αξιολόγησης γνώσεων.