Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου χαρακτηρίζεται ως το πιο σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και πολιτιστικό ίδρυμα της Ρουμανίας. Στα 150 χρόνια ύπαρξής του έχει επιτύχει εθνική και διεθνή απήχηση. Είναι το πρώτο Ρουμανικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που αναδείχτηκε στα 600 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.
Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά ερευνητικά κέντρα σε εθνικό επίπεδο. Στους κόλπους του συμπεριλαμβάνει πάνω από 50 ερευνητικά ινστιτούτα, τμήματα και κέντρα, τα περισσότερα από τα οποία συνεργάζονται με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού.
Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου είναι μέρος ενός αξιόπιστου δικτύου διεθνών συνεργασιών - 300 διμερής συμφωνίες και συνεργασίες έχουν υπογραφεί με πανεπιστήμια από 52 χώρες.
Κάθε χρόνο, πάνω από 1000 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου συμμετέχουν σε διαφορετικές δραστηριότητες ανάπτυξης και βελτίωσης στα πλαίσια ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης, της Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία κ.α.
Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου υπήρξε και παραμένει η κινητήρια δύναμη σημαντικών μεταρρυθμιστικών μέτρων για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία έχουν αναληφθεί και από άλλα πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα ή/και έχουν αποτελέσει εφαλτήριο για την εκπόνηση πολλών νόμων και εθνικών κανονισμών.