• Studiu asupra situației actuale privind educația copiilor cu dificultăți de învățare: materiale didactice, curriculum, legislație, în vederea identificării nevoilor de formare a cadrelor didactice;
  • Schimb de know-how, expertiză și bune între specialiștii și practicieni care lucrează cu copiii cu dificultăți de învățare, managementul comportamentelor provocatoare la clasă;
  • Proiectarea unui program de formare de tip e-learning, acreditat și cu licență deschisă, cu participare nelimitată și acces deschis prin web;
  • Crearea unei platforme e-learning, care va conține materiale informative despre aplicații ale educației cognitive în lucrul cu copiii cu dificultăți de învățare;
  • Dezvoltarea de aplicații de e-learning, chestionar de autoevaluare și e-book;
  • Evaluarea pachetului de instruire prin studiu pilot  în fiecare țară parteneră;
  • Organizarea de training-uri de formare în utilizarea platformei de e-learning, precum și evenimente de promovare a proiectului și conferințe privind rezultatele intelectuale în fiecare țară participantă.